Boyfriend se breakup latest joke

लड़की बाज़ार जा रही थी
लड़का  : मेरी  Girlfriend बनोगी
लड़की  : Hammm
लड़का  : अपना नम्बर दो
लड़की  : तुम अपना नम्बर दे दो
जब  Boyfriend से ब्रेकअप हो जाएगा
तो मिस काल कर दूँगी

Leave a Reply